Login leden         Algemene regels

Om alle bezoekers aan zwembad De Kikker een plezierig en ontspannen verblijf te bieden zijn er huisregels opgesteld. Deze regels dienen er toe dat je als zwemmer en bezoeker duidelijkheid hebt over wat kan en is toegestaan, en wat niet kan of ongewenst is. We rekenen er op dat dit voor jou geen onbekende gebruiksregels zijn en dat je lekker kunt genieten van je bezoek aan De Kikker.

Mocht je zelf hinder of zelfs overlast ervaren door andere bezoekers, spreek deze dan op een redelijke manier hierover aan of meld het bij de aanwezige toezichthouders. De toezichthouders zijn bevoegd om bij het niet nakomen van onderstaande regels de betrokken bezoeker te verzoeken het zwembad te verlaten. We streven er naar dat iedere bezoeker uitgebreid kan genieten van de rust, het zwemwater en de natuur in en rond het zwembad.

 

Kom je naar de Kikker met kinderen die nog geen zwemdiploma hebben?  Dan gelden deze bijzondere regels.

Lees ze goed door want het gaat om de veiligheid van je kind:

 1. Kinderen zonder diploma moeten altijd onder directe begeleiding en toezicht zijn van een ouder of verzorger/begeleider.
 2. Kinderen zonder diploma mogen nooit op de steigers, ook niet onder begeleiding of met zwembandjes.
 3. Ook mogen zij niet in het diepe zwembad, ook niet met begeleiders of met zwembandjes.
 4. Kinderen zonder zwemdiploma moeten buiten het afgezette kinderbad altijd zwembandjes dragen.

Regels voor de veiligheid van onze bezoekers

 1. Zwemmers en andere bezoekers dienen aanwijzingen en instructies van de toezichthouders op te volgen.
 2. Bezoekers mogen het zwembad alleen betreden als er een toezichthouder aanwezig is.
 3. Zwemmers die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma mogen geen gebruik maken van het diepe bad en zich niet op de steigers begeven. Ook niet wanneer de zwemmer zwembandjes of een zwemvest draagt of onder begeleiding is van een ouder of verzorger.
 4. Het is niet toegestaan om zonder voldoende zwemvaardigheid gebruik te maken van het diepe bad en om zich op de steigers te begeven. Dit is ter beoordeling van de aanwezige toezichthouder.
 5. Zwemmers die extra toezicht en/of hulp nodig hebben, bijvoorbeeld door een ziekte of handicap, dienen dit vooraf te melden bij de toezichthouder.
 6. Duiken is niet toegestaan in het ondiepe deel van het zwembad. Zie hiervoor ook de waarschuwingsborden aan de randen van de steigers.
 7. Bij het betreden en het verlaten van het zwembad dienen zwemmers opmerkzaam te zijn op eventueel aanwezige driehoeksmossels. Dit om mogelijke snijwonden door de scherpe randen van deze mossels te voorkomen.
 8. Gebruik van het zwembad en de daarin aanwezige (speel)toestellen is voor eigen risico. Het bestuur en de medewerkers van het zwembad zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongewenste gevolgen hiervan.
 9. Bij bijzondere weersomstandigheden bijv. dreigend onweer, kan het zwembad direct gesloten worden. Kijk op de website om te lezen of dit aan de hand is.

Regels over gewenst gedrag en andere huisregels

 1. Het is op het hele terrein niet toegestaan om glaswerk mee te nemen.
 2. Het meebrengen en nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan.
 3. Je mag muziek luisteren via oortjes en koptelefoons maar niet via speakers omdat andere gasten hier hinder van kunnen ondervinden.
 4. Balspellen zoals voetbal of volleybal zijn helaas niet mogelijk door de beperkte ruimte.
 5. Verbaal- en/of lichamelijk geweld ten opzichte van bezoekers en/of van toezichthouders is uiteraard niet toegestaan.
 6. Zwemmen en recreëren zonder zwemkleding is niet toegestaan.
 7. Gevonden voorwerpen moet je direct afgeven aan de aanwezige toezichthouder van het zwembad.
 8. Omdat het douchewater direct in het oppervlaktewater geloosd wordt, is het niet toegestaan om bij het douchen gebruik te maken van zeep of shampoo.
 9. Het is niet toegestaan om met meerdere personen tegelijk op de duikplanken te zijn.
 10. Het is niet toegestaan om langs de glijbanen omhoog te klimmen.
 11. Omdat de balken met kettingen verbonden zijn is het niet toegestaan aan de balken te hangen of zelfs op te gaan zitten. Door de kracht die hierdoor op de balken komt te staan breken deze kettingen.
 12. (Huis)dieren zijn niet toegestaan.
 13. Je zwempasje blijft altijd eigendom van zwembad De Kikker.

Opgesteld augustus 2021.